BOOK
Hoan Kiem Lake
Updated: 07/12/2016
Views: 1.386
Nội dung đang được chúng tôi cập nhật. Quý khách vui lòng xem lại sau. Xin cảm ơn!
Comment Facebook
Aritex Building
  • Address 1: 27 Hang Chuoi Street, Pham Dinh Ho Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi City
  • Address 2: 8 Lien Tri Alley, Tran Hung Dao Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City
  • Hotline: 0777-ARITEX (0777-274839)

Photos of building
One-Bedroom Apartments Type 1
One-Bedroom Apartments
Two-Bedroom Apartments
Studio Apartment
One-Bedroom Apartments Type 2
 One-Bedroom Apartments Type 3
Facebook Page